Life Hacks

Anime boy Names: 170 cool names for boys in Anime

Anime boys Names: 170 cool names for boys in Anime: Check out our list of the best Anime names for boys!

Anime is a Japanese comic book and video cartoon animation style in which the protagonists have big doe-like eyes. Anime has a slew of websites dedicated to it. Anime is a popular style in Japanese manga and comic books, and with recently more video animations popping up, it is an ever-growing industry.

Want to know some really cool Anime boy’s names? Then you’ve come to right place! We have accumulated a list of the coolest Anime names for boys just for you!

Anime boys: 170 cool names for boys in Anime

List of 170 Cool Anime Boys Names

 1. Dante
 2. Akihiro                                                 
 3. Akio      
 4. Akira    
 5. Alex      
 6. Allen    
 7. Alphonse
 8. Aoi        
 9. Arata    
 10. Astro    
 11. Brock    
 12. Captain
 13. Cloud
 14. Court
 15. Cygnus
 16. Dai
 17. Daiki
 18. Daisuke
 19. Dante   
 20. Duke    
 21. Edward
 22. Elric
 23. Erembour
 24. Eren
 25. Etsuko
 26. Fumio
 27. Gohan
 28. Goku
 29. Good
 30. Goro
 31. Hachiro
 32. Hajime                                
 33. Haru     
 34. Haruki
 35. Haruo
 36. Haruto
 37. Hayate
 38. Hayato                
 39. Hiashi
 40. Hideaki
 41. Hideki
 42. Hideo  
 43. Hikaru 
 44. Hinata 
 45. Hiro      
 46. Hiroaki                                                
 47. Hiroki                                  
 48. Hiromi                 
 49. Hiroshi
 50. Hiroto
 51. Hiroyuki             
 52. Hotaka
 53. Hotaru 
 54. Ichigo
 55. Ichiro   
 56. Inuyasha
 57. Irish
 58. Isamu   
 59. Isamu
 60. Isao       
 61. Itachi    
 62. Itsuki    
 63. Japanese
 64. Jin
 65. Jiro        
 66. Jiraya
 67. Jun                        
 68. Juro      
 69. Kaito    
 70. Kaname
 71. Kanon  
 72. Katashi
 73. Katsu    
 74. Katsuo 
 75. Katsuro
 76. Kauro
 77. Kazuki  
 78. Kazumi                                
 79. Kazuo                                   
 80. Ken                       
 81. Kenichi                                
 82. Kenshiro
 83. Kenta   
 84. Kind One
 85. Kira
 86. Kiyoshi 
 87. Kohaku
 88. Kouki
 89. Kouta
 90. Kuro     
 91. Kyouko
 92. Levi       
 93. Light
 94. Makoto
 95. Mamoru                                             
 96. Masaji                                  
 97. Masaki                                 
 98. Masao                                 
 99. Masaru                                
 100. Masashi
 101. Michi    
 102. Michiaki              
 103. Michio 
 104. Mikio    
 105. Moe     
 106. Moon   
 107. Naruto
 108. Natsu   Noburu
 109. Noburu
 110. Nori      
 111. Okasaki
 112. Osamu
 113. Raiden 
 114. Red
 115. Riku      
 116. Rikuto  
 117. Rio
 118. River
 119. Rokuro
 120. Roy       
 121. Ryoichi 
 122. Ryota                                                   
 123. Ryoto   
 124. Ryuu     
 125. Ryuunosuke      
 126. Saburo 
 127. Satoru                                  
 128. Seiji       
 129. Shichiro               
 130. Shikamaru          
 131. Shin      
 132. Shinichi
 133. Shinichiro                                                           
 134. Shinji                                                    
 135. Shinobu              
 136. Shiro     
 137. Shouta 
 138. Shuichi                                 
 139. Shuji                                                     
 140. Shun
 141. Sora      
 142. Souta   
 143. Spanish
 144. Spike    
 145. Tadao   
 146. Tadao
 147. Tadashi
 148. Taiki      
 149. Takao                                   
 150. Takashi
 151. Taro      
 152. Tatsuya
 153. Tomio                                  
 154. Toru      
 155. Toshiro
 156. Ueda
 157. Umito
 158. Ushio
 159. Uta
 160. Wakato
 161. Wazuki
 162. Yasu      
 163. Yori                                                       
 164. Yoshi
 165. Yoshikazu                                                           
 166. Yuichi   
 167. Yukio                                                         
 168. Yuri
 169. Yuu
 170. Yuuki
Anime boys: 170 cool names for boys in Anime

Read also: Cool Female Wizard Names for Halloween & Cosplay

Blogger | Social media marketing expert | Writer | Owner and editor at Cbgist entertainment news. Contact me on +233248932782 or Email Me at [email protected]

Write A Comment